Louhintatyöt

Tontin maan ollessa epätasaista saattaa tulla tarve louhia koron yläpuolelle jäävä kallio pois oikean koron saavuttamiseksi. Koska räjäyttäessä kalliota on kyse suurista voimista, räjäytystöiden suorittajan ammattipätevyyden tulee olla kunnossa ja räjäytykset on suoritettava tarkasti.

Räjäytys- ja louhintatöitä koskee “ankara vastuu”, eli tuottamuksellisuudesta riippumatta vahingon sattuessa koko urakkaketju voi joutua yhteisvastuuseen aina räjäytysten toteuttajasta rakennuttajaan. Siksi louhintaurakoitsija on valittava huolella.

Luotettavien yhteistyökumppaneidemme avulla louhintatyöt voi toteuttaa sujuvasti maanrakennustöiden yhteydessä.