Rakennusten pohjatyöt

Kun kaivuutyöt ovat valmiit, maapohja valmistellaan perustuksia varten tekemällä kantava pohja kiviaineksista, jos tontin maatyyppi ei suoraan kelpaa maanvaraisen perustuksen tekemiseen routimisen tai kantamattomuuden takia.

Savisilla mailla saattaa olla myös tarvetta maa-aineksen stabiloinnille, jotta vältytään massivisemmilta maanvaihtourakoilta.

Kun pohja tehdään kiviaineksista alle laitetaan riittävästi kantavaa mursketta tiivistäen täryttimellä, jotta kantavuus kattaa koko talon painon. Sitten kantava kerros peitetään suodatinkankaalla kiviaineskerrosten erottamiseksi. Suodatinkankaan päälle rakennetaan suositusten mukaisesti vähintään 300 mm kerros kapillaarikatkosepelistä. Siten kosteus ei nouse perustuksiin ja maa onkin jo valmis lattialaatan valamiseen!

Meiltä on saatavissa rakennusten pohjatyöt ja maa-aineksen stabilointi tehokkaasti ja luotettavasti.