Sadevesijärjestelmät

Talon perustusten kuivana pitämisen hoitaa sadevesijärjestelmät. Hyvin suunniteltuna ne pitävät kosteuden kaukana, kun sadevedet ohjataan rännejä pitkin katoilta rännikaivoihin ja niistä sadevesikaivoon. Sadevesikaivosta vesi virtaa pois kunnallistekniikkaan.

Jotta tontin maarakenteisiin sataessa kertyvä vesi ei aiheuttaisi liiallista kapillaarisuutta kovimpienkaan sateiden aikana tontille asennetaan hulevesiputkistot, jotka ohjaavat vedet kauemmaksi imeytyskaivoihin. Siten hulevedet pysyvät kaukana rakenteista sateisimpinakin kesinä.

Meiltä saatavissa sadevesijärjestelmät ja niiden asennus sekä kaivuutyöt ja täytöt asennuskaivannoille.