Maa-ainekset

Meiltä saatavissa eri kivi-ainekset niin pien- kuin ammattirakentajienkin tarpeisiin. Kuljetamme maa-ainekset erikoisautoillamme nopeasti ja tehokkaasti kaikkialle pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa. Kaikkia maa-aineksia on myös saatavilla kätevissä suursäkeissä (850 litraa)!

Verkkokaupastamme pääset helposti tilaamaan maa-aineksia klikkaamalla haluamaasi tuotetta.

Murskeet

Kalliomurske on kalliosta tai luonnonkivestä murskattua kiviainesta, joka on raekooltaan 0-11/16/20/32/55/90 tai 150 mm. Kalliomurske sisältää ns. “nolla-aineen” eli hienointa kivijauhetta, joten se tiivistyy eikä läpäise vettä. Kalliomursketta käytetään useisiin eri tarkoituksiin raekoosta riippuen. Hienommat murskelaadut sopivat mm. tie- ja piharakenteiden kerroksiin, karkeampien soveltuessa erityisesti alustan tasoitukseen päällysteitä varten sekä parantamaan kantavuutta.

Eri murskelaatuja ja niiden käyttökohteita:

-0-11 mm: sopii erityisesti pihojen ja pihateiden pintamateriaaliksi.

-0-16 ja 0-20 mm: suosittuja erityisesti parkkipaikkojen pintamateriaalina ja sorateiden kunnossapidossa sekä asfaltin alla tasausmateriaalina.

-0-32 mm: kantaviin kerroksiin rakennuksien alle, teiden tasauskerrosten alle ja työmailla teiden pintamateriaalina.

-0-55 mm: alustan tasaamiseen päällysteitä varten, kantavuuden parantamiseen sekä myös varsinaiseksi kantavaksi kerrokseksi

-0-90 ja 0-150 mm: alustan tasaamiseen tulevia rakenteita varten sekä kantavuuden parantamiseen.

Tilaa mursketta
Kalliomursketta
Pesty sepeli

Sepelit

Sepeli on kalliosta tai luonnonkivestä murskaamalla tehtyä, seulottua kiviainesta, jonka raekoko on 3–6 mm (hiekoitussepeli) tai 6–12/16/32 mm tai 32–64 mm (maisemointisepeli). Sepelistä puuttuu nk. “nolla-aines”, joten se on vettä läpäisevää. Sepeli on monipuolinen materiaali, jota voi käyttää useisiin eri käyttötarkoituksiin.

Eri raekokoja ja niiden käyttötarkoituksia:

– 3-6 mm: hiekoitussepeli liukkaudentorjuntaan

– 6-12, 6-16, 6-32 ja 16/32 mm: salaojitukseen ja kapillaarikatkoon(estämään kosteuden pääsyn rakenteisiin)

-32-64 mm: raide- ja maisemointisepeli

Tilaa sepeliä

Kivituhka

Kivituhka on monikäyttöinen materiaali, joka soveltuu mm. kenttien, piha- ja ajoteiden päällysteeksi sekä pihakivetysten pohjaksi ja sauma-aineeksi.  Tiivis, hoidettu kivituhkapinta on vedenpitävä materiaali eikä kuoppaannu kunhan kallistuksilla varmistetaan ettei vesi keräänny yhteen pisteeseen.

Toimittamamme kivituhka on kalliosta tai sorakivistä murskaamalla tehtyä kiviainesta, raekooltaan 0-3 mm tai 0-6 mm.

Tilaa kivituhkaa
0-6mm kivituhka kasassa